Pozie in Zen stijl

DE BOEDDHA ZEI:

Weet dat alle dingen zo zijn:
Een luchtspiegeling, een luchtkasteel,
Een droom, een verschijnsel,
Zonder essentie maar met kenmerken die waarneembaar zijn.

Weet dat alle dingen zo zijn:
Als de maan aan een heldere hemel
Weerspiegeld in een helder meer,
Hoewel de maan nooit naar dat meer is toe gegaan.

Weet dat alle dingen zo zijn:
Als een echo die voortkomt
Uit muziek, geluiden en geween,
Maar in die echo is geen melodie.

Weet dat alle dingen zo zijn:
Zoals een goochelaar illusies schept
Van paarden, ossen, karren en andere dingen,
Niets is zoals het lijkt.

***

KABIR

Wees dan sterk en ga je eigen lichaam binnen;
daar vind je vaste grond om op te staan.
Denk er zorgvuldig over na!
Ga nergens anders heen!
Dit zegt Kabir: doe weg alle gedachten
over ingebeelde zaken
en sta stevig in wat je bent.

Kabir is een Indiase dichter en wever die leefde van 1440 tot 1518.

***

LEONARD NOLENS

Vertraag
Vertraag
Vertraag je stap.
Stap trager dan je hartslag vraagt.
Verlangzaam
Verlangzaam
Verlangzaam je verlangen
En verdwijn met mate.
Neem niet je tijd
En laat de tijd je nemen -
Laat

***

RUTGER KOPLAND

Wandeling

Onze gesprekken werden langzaam
onze vragen beantwoordden we met kijken
naar de langzame wereld om ons heen

de dorpen en landerijen in de diepte
de vogels bijna verdwijnend in de hemel

we gingen zitten kijken naar deze prachtige
onverschilligheid van de wereld
naar de overbodigheid van onze vragen

***

RUTGER KOPLAND

Al die jaren dat ik zat te kijken
op het terras aan de rivier
dacht ik hetzelfde: niet omdat dit uitzicht
zo mooi is, niet om het mooie
moet ik blijven kijken

maar omdat dit landschap met zijn rivier
aan niets anders doet denken
dan aan zichzelf

de rivier neemt mijn gedachten mee
het landschap in - en van alles wat ik zie
weet ik dat het anders had kunnen zijn
maar dat is het niet
Ik kijk naar het water - en of het stil is
en zwart, of rimpelt en glinstert, het doet maar
ik denk: zo is het, dit is hoe het moet

er drijven eenden tegen het riet, die eenden
daar, in dat riet, er staan wat wilgen en elzen
die daar, in de bocht van de rivier
alles heeft zijn eigen moment, zijn eigen plek

er waren oneindig veel mogelijkheden om
een landschap met een rivier te zijn
er is gekozen voor deze ene en deze is goed

***

J.C. VAN SCHAGEN

aan de Geul

twee koeien lagen koei te wezen
en aan de stilte te genezen

ze zagen dat het leven goed was
waar nergens hier een moet of spoed was

ze dachten niets, dat was volkomen overbodig
een koei heeft geen gedachten nodig

't gesprek ging enkel maar per staart
zo'n staart is expressief veel waard

het gras, de vliegen en de regen
volkomen zeggen gaat alln verzwegen

die koeien hdden het, gewoon zo met haar beiden
ik, op mijn bankje, zat ze te benijden

wat een figuur, als homo sapiens miserabilis
bij zo een Mamma onbevlekt amabilis-

***

drie haiku's
van J.C. VAN SCHAGEN

ergens moet het zijn
een soort verwilderde tuin
van oude stilte

een mens wordt wakker
en neemt, starend in de nacht
een slokje karnemelk

er rolde een traan
in zijn kopje thee - vrij stom
toen dronk hij het op

***

BART MOEYAERT

Uit De Schepping

In het begin was er niets.
Het is moeilijk om je dat voor te stellen.
Je moet het licht uitdoen, en er zelf niet zijn,
En dan ook nog eens al het donker vergeten,
Want in het begin was er niets, ook het donker niet.
Als je het begin van alles wil zien moet je erg veel weglaten.
Ook je moeder.

***

GEERTJE LIMPENS

Meditatie is
En zijn in veelheid
Eenzaam in verbondenheid
Samen vallen met de stilte
Leeg worden in volheid
Wachten zonder verwachting
Het eeuwige proeven
In de volstrekte eenvoud
Van dit moment

***

HANS ANDREUS

In het midden van het lichaam
Staat het leven stil
Daar beweegt niets
Misschien een grashalm
Een weinig muziek, een paar wolken

Daar woont ook de kleine god van het geduld
Hij knielt en kijkt over de aarde
Hij zit met gevouwen benen
En volgt een paar vogels
Die verdwijnen in de verte

Hij zegt niets wat de mensen kan schaden
Of de vogels
Alles is eender, denkt hij,
Voor zover hij denkt