De bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden elke week op woensdagavond in de Piusschool in Abcoude plaats, behalve in vakantieweken. De avonden staan open voor beginners en voor mensen die ervaring hebben. Er zijn twee startmomenten, één in januari en één in september. Ben je niet helemaal zeker of mediteren wat voor je is dan kun je een avond op proef meedoen. Er zijn matjes en zitkussens aanwezig.

In het begin van een zitperiode (januari of september) gaat de aandacht vooral uit naar degenen voor wie alles nieuw is. Er wordt instructie gegeven over zaken als houding, ademhaling, rituelen, zwijgen, meditatief lopen en theedrinken in stilte. Ook wordt er elke avond een tekst voorgelezen die direct of indirect betrekking heeft op mediteren. Of zenleraar Kogetsu houdt een praatje geïnspireerd op de leer van de Boeddha. Af en toe eindigen we een bijeenkomst met een onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Qua levensbeschouwing hebben de avonden een open karakter, kerkelijk of atheïst, gelovig of niet: iedereen is welkom. Mediteren is universeel en van alle tijden.